பாடசாலைக்கு செல்லும் இளவரசர் ஜோர்ஜ்

பாடசாலைக்கு செல்லும் இளவரசர் ஜோர்ஜ்

தனது பாடசாலை வாழ்க்கையை இங்கிலாந்தின் இளவரசர் ஜோர்ஜ் ஆரம்பித்துள்ளார்

நான்கு வயதாகும் இளவரசர் ஜோர்ஜ், முதலாவது பாடசாலை நாளில் தனது தந்தையான இளவரசர் வில்லியம்ஸுடன் செல்லும் புகைப்படம் இணையத்தளங்களில் பரவிவருகின்றது.

Print Friendly

NO COMMENTS

Leave a Reply