இனிய நத்தார் தின நல் வாழ்த்துக்கள்.!

இனிய நத்தார் தின நல் வாழ்த்துக்கள்.!

இயேசு பிரான் பிறந்த தினமான இன்று நத்தார் பண்டிகையை கொண்டாடும்  அனைத்து உலக வாழ் மக்களுக்கும் தாய் செய்திகள் தனது இனிய நத்தார் தின நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.

Print Friendly

NO COMMENTS

Leave a Reply